Trang chủ Câu hỏi thường gặp Bộ Tài Chính: Căn hộ chung cư 2,5 tỷ phải nộp thuế 713.000 đồng/năm

Bộ Tài Chính: Căn hộ chung cư 2,5 tỷ phải nộp thuế 713.000 đồng/năm

18/04/2018 | 576 lượt xem

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo dự án Luật thuế tài sản để xin ý kiến đóng góp. Sau những ngày dư luận xôn xao về đánh thuế tài sản lên nhà, đất, ôtô; Bộ Tài chính một lần nữa chính thức đăng đàn công bố cách tính thuế tài sản theo dự luật vào tối 17/4.

Căn hộ chung cư 2,5 tỷ phải nộp thuế 713.000 đồng/năm

Theo Bộ Tài chính, giá trị tính thuế đối với nhà chung cư là trị giá xây dựng căn hộ chứ không phải giá giao dịch trên thị trường.

Bộ Tài chính đã giãi bày bằng ví dụ cụ thể về dự kiến cách tích thuế đối với một căn hộ chung cư để ở có diện tích 75m2 tại một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng) có giá mua theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng.

Giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) khoảng 9,71 triệu đồng/m2.

Theo dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng mà giá tính thuế tài sản được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Chủ căn hộ chung cư sẽ phải nộp hai loại thuế tài sản là nhà và đất. Tổng số thuế tài sản dự kiến phải nộp hàng năm đối với nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối với đất cộng với số thuế tài sản phải nộp đối với nhà. Dự kiến Luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định diện tích đất tính thuế đối với đất xây dựng nhà chung cư, trong đó hệ số xác định diện tích đất đối với trường hợp để ở dự kiến là 0,2%, thuế suất theo đề xuất 0,4%.

Trường hợp khu chung cư mới được xây dựng, số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên như sau:

Giá tính thuế dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên:

75m2 x 10.000.000 đồng/m2 x 0,2 = 150.000.000đồng

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%):

150.000.000 đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm

Giá tính thuế đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 = 728.250.000 đồng

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối với nhà như sau:

28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm

Như vậy, trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối với nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối với nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm, số thuế tài sản phải nộp dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) là 600.000 đồng/năm.

Tại dự thảo dự án Luật thuế tài sản quy định giá tính thuế đối với nhà đã qua sử dụng được xác định trên tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà. Theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội quy định Bảng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà xác định theo thời gian sử dụng nhà (tính từ năm xây dựng hoàn thành bàn giao hoặc đưa nhà vào sử dụng đến năm kê khai nộp lệ phí trước bạ) đối với nhà từ 5-10 năm, công trình cấp I-II là 80%.

Giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng

Do giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên dưới ngưỡng không chịu thuế, do đó, số thuế tài sản phải nộp đối với nhà (đã qua sử dụng 7 năm) áp dụng cho căn hộ chung cư trên là 0 đồng.

Như vậy, trường hợp khu chung đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối với đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối với nhà do giá trị nhà nằm trong ngưỡng không chịu thuế.

“Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đây là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách để làm cơ sở lập và hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Bộ Tài chính xin ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án”, Bộ Tài chính cho biết.

 

Bộ Tài Chính: Căn hộ chung cư 2,5 tỷ phải nộp thuế 713.000 đồng/năm
Đánh giá bài viết!

Có 01 bình luận về Bộ Tài Chính: Căn hộ chung cư 2,5 tỷ phải nộp thuế 713.000 đồng/năm